Bus Stande Bus Stande Song Lyrics In Telugu Rang De Movie 21

నాన్న నవ్వుతుంది, నేను కట్టలేను నాన్న..!!బస్టాండే బస్టాండే… ఇక బతుకే బస్టాండేబస్టాండే బస్టాండే… ఇక బతుకే బస్టాండేహ్మ్, సింపుల్గుండె లైఫు… హ్మ్, టెంపుల్ రన్లా మారే, హ్మ్ఈ రంగురంగు లోకం, హ్మ్… సీకట్లోకి జారే, హ్మ్లవ్లీగుండే కలలే, హ్మ్… లైఫే లేనిదాయే, హ్మ్స్మైలీ లాంటి పేసే, హ్మ్… స్మైలే లేనిదాయేనీళ్ళు లేని బావిలోన… కప్పలాగ తేలిపోయేజాలరేదో గాలమేస్తే… చేపలాగ దొరికిపోయేతీసుకున్న గొయ్యిలోన… కాలుకాస్త

Leave a Comment

Exit mobile version